ลิฟท์บันไดเป็นผลิตภัณฑ์สั่งผลิต ราคาบางทีอาจเปลี่ยนตามรุ่น

Spread the love

ข้อตกลงการให้บริการ
ลิฟท์บันไดเป็นผลิตภัณฑ์สั่งผลิต ราคาบางทีอาจเปลี่ยนตามรุ่น 

แล้วก็ต้นแบบการวางราง ที่เหมาะสมกับบันไดของลูกค้า

การสำรวจหน้างานจะเริ่มทำเป็น  https://goldgeargroup.co.th ตั้งแต่ตอนงานที่เริ่มมีโครงบันไดเป็นต้นไป กรณีบ้านสร้างใหม่-กำลังวางแบบ สามารถส่งแบบที่เป็น AUTOCAD หรือแบบขยายบันได มาให้ประเมินราคาก่อนได้
จะต้องมีการสำรวจหน้างานจริงทุกคราว

 เพื่อเสนอราคาที่ถูกของแต่ละงาน รวม
อีกทั้งแบบอย่างการวางรางที่เหมาะสมกับหน้างานนั้นๆ
บันไดคราวสามารถจัดตั้งได้ ควรจะมีความยาวขั้นบันได ตั้งแต่ 80 เซนติเมตร ขึ้นไป ซึ่งจะ


รับรองงานจัดตั้งผลิตภัณฑ์ได้ ภายหลังตรวจสอบหน้างานแล้วเท่านั้น
การต่อว่าดตั้งจะเป็นการเจาะพื้นบันได (ลูกนอน) เพื่อจัดตั้งเครื่องไม้เครื่องมือสำหรับเพื่อการยึดตัวราง Stair lift ไม่ใช่การต่อว่าดตั้งกับฝาผนัง


สงวนสิทธิ์แนวทางการขายผลิตภัณฑ์พร้อมบริการจัดตั้งแค่นั้น *ในกรณีที่หน้างานไม่สามารถที่จะจัดตั้งวัสดุอุปกรณ์ให้ครบถ้วนสมบูรณ์จากที่บริษัทฯระบุได้ ลิฟท์โดยสาร ขอไม่เสนอวิธีขายผลิตภัณฑ์
สงวนสิทธิ์สำหรับการคืนค่าตรวจสอบหน้างาน กรณีข้าราชการให้บริการตรวจแล้ว ลูกค้าไม่ตั้งใจจะใช้บริการต่อ หรือหน้างานไม่สามารถที่จะให้บริการจัดตั้งได้ โดยสวัสดิภาพ ตามมาตรฐานการต่อว่าดตั้ง